Uitzendkrachten en gedetacheerden maken meer uren

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de groei van de uitzendbranche doorzet. Het aantal uitzenduren is in het tweede kwartaal van 2015 met 3,2% gestegen en is daarmee de sterkste stijging in de laatste vijf jaar. Ook de detachering binnen de ICT profiteert hiervan mee, waardoor de populaire ICT bijbaan en vaste baan voor meer en meer mensen mogelijk wordt.

Detachering en payrolling

Het aantal uren voor langlopende contracten, zoals detachering en payrolling, steeg met maar liefst 3,9% in het tweede kwartaal. Dit is wordt mede verklaard door het feit dat werknemers in meerdere mate flexibel willen blijven ten aanzien van (de aanstelling van) hun werknemers. Ze kiezen er zodoende voor om werknemers een langlopend, maar tijdelijk contract te geven in plaats van te opteren voor een vaste aanstelling.

Kortlopend ook in de lift

Het aantal kortlopende contracten steeg met 2,1% en dat was daarmee de grootste stijging in de afgelopen vier jaar. De ontwikkeling van de kortlopende contracten loopt in de regel voor op de ontwikkelingen van de rest van de arbeidsmarkt.

Positieve ontwikkeling

Een aantal maanden geleden nog kwamen EU-commissarissen bijeen om te spreken over te problematiek omtrent pan-Europees detacheren. Onder andere Eurocommissaris Thyssen sprak toen haar onvrede en zorg uit over de ontwikkeling dat het op grote schaal optuigen van grensoverschrijdende detacheringsprojecten ten koste gaat van banen voor autochtonen. Dit was een gevolg van het feit dat deze gedetacheerden, van met name Oost-Europese komaf, minder kosten voor hun werkgevers dan hun autochtone evenknieƫn. Hoewel veel van dit soort projecten in beginsel tijdelijk zijn, leert de ervaring bovendien dat een deel van zulke tijdelijke contracten op termijn worden omgezet in permanente contracten.

Met de gerapporteerde groeicijfers zal die verdringing van banen door detacheerders minder vaart lopen en mag de hoop worden uitgesproken dat de arbeidsmarkt voor zowel autochtonen als gedetacheerden uit het buitenland ruime heeft.

Artikel 2. baan IT