Wat is het verschil tussen detachering en een uitzendbureau?

Op het eerste gezicht lijkt het alsof detachering en werken via een uitzendbureau veel van elkaar weg hebben. In principe is dat ook wel zo. Bij uitzending en bij detachering worden arbeidskrachten aan derden als het ware “uitgeleend”. Toch zijn er wel degelijk verschillen. Deze verschillen zitten hem voornamelijk in de motieven van een bedrijf om te kiezen voor een detacheerder of een uitzendkracht.

Waarom kiezen voor detachering?

Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf voor detachering kan kiezen. Een reden die deels overeenkomt met de motieven om te kiezen voor een uitzendkracht, is het opvangen van pieken in het werkaanbod. Het verschil hierin is dat het bij detachering vaak om langdurige pieken in het werkaanbod gaat, en dat het bij uitzenden vaak om de opvang van korte pieken gaat. Daarnaast zijn er nog meer motieven waarom bedrijven voor detachering kiezen:

  • Het aanbod aan specialistische werknemers. Een kenmerk van detachering is dat het gaat om gespecialiseerde, hoogopgeleide werknemers. Zijn er gespecialiseerde werknemers nodig, dan gaat men vaker naar een detacheringsbureau. Er zijn detacheringsbureaus in verschillende sectoren. Voor ICT detachering gaat u bijvoorbeeld naar Ritchie Solutions. U weet dan zeker dat u een goede kracht in handen hebt.
  • Ook het ontlopen van veiligheidsvoorschriften kan een reden zijn dat bedrijven voor detachering kiezen. Deze verantwoordelijkheden liggen bij detachering namelijk vaak bij de uitlener.
  • Er kan een flexibele arbeidspool met verschillende bedrijven georganiseerd worden. Zo blijven de specialisten aan het werk en kan in elk bedrijf de pieken opgevangen worden.

Waarom kiezen voor een uitzendbureau?

Het belangrijkste verschil tussen uitzenden en detacheren, zit ‘m toch in het specialisme van de werknemers en vaak ook in de termijn waarin iemand “uitgeleend” wordt. Toch is er uitzendwerk te vinden op vrijwel elk niveau, van ongeschoold tot universitair. Bij een uitzendbureau hebben werknemers meer vrijheid maar minder zekerheid, en bij een detacheerder is dit andersom. De motivaties om voor een uitzendbureau te kiezen zijn vaak:

  • Sneller voorzien in de opvang van tijdelijke personeelstekorten. Vaak als het gaat om seizoenswerk of vervanging van eigen werknemers tijdens ziekte of verlof, wordt er gekozen voor een uitzendbureau.
  • Uitzendbureaus kunnen ook ingezet worden voor het werven van personeel. Op deze manier kunnen ook vaste arbeidsplaatsen opgevuld worden.
  • Bedrijven kunnen ook de voorkeur geven aan een uitzendbureau omdat ze medewerkers dan even kunnen “uitproberen”, langer dan de wettelijke proeftijd als je iemand in dienst neemt.