Wat is en kunt u met een benchmark

De voordelen van benchmarken

Een benchmark, of benchmarken. Wat is dat eigenlijk? Niet meer dan een trendy uitdrukking of is het meer dan dat? Heel veel mensen kennen het woord wel maar niet de betekenis ervan. Benchmark huurincasso? Wat is dat dan precies en wat heb je dan eigenlijk aan benchmarken? Het antwoord op deze prangende vragen. 

 

Vergelijken

Benchmarken is feitelijk niets meer dan het vergelijken van de geleverde prestaties van een door een onderneming ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of een incassobureau. Benchmarken geeft dus antwoord op de vraag welke partij het meest geschikt is voor een bepaalde portefeuille. Benchmark is behalve vergelijken vaak ook goed voor de incassopartijen die vanwege de ‘druk’ van benchmark vaak veel productiever lijken te worden. Vergelijken zorgt vaak en in alle bedrijfstakken immers voor betere prestaties.
 

Bewezen beter

Benchmarken is ideaal als het een continu proces zou zijn en incassobedrijven dus voortdurend worden getriggerd nóg betere prestaties te leveren. Benchmarken werkt overigens alleen als de juiste kennis aanwezig is over de verschillende portefeuilles. Er zal dus wel onderscheid gemaakt moeten worden tussen de relatief makkelijk te innen vorderingen en de zaken die arbeidsintensiever en lastiger zijn. Alleen door te segmenteren en een eerlijke verdeling te maken kan benchmark een waardevolle en bruikbare score opleveren. Maar dat spreekt eigenlijk voor zich. Pas als er sprake is van gelijkwaardige portefeuilles heeft deze vergelijking dus echt nut. Aan de hand van de uitkomsten van benchmarken is het heel goed mogelijk verschillende incassopraktijken in te schakelen simpelweg omdat de ene partij bewezen beter uit de voeten kan met een bepaalde portefeuille dan een ander. Zo benut je de sterke punten van een incassobedrijf en daar pluk je zelf ook de vruchten van.
 

Benutten van data

Voorbeeld: door een benchmark huurincasso weten woningcorporaties hoe de prestaties op het gebied van huurincasso’s zijn. Corporaties onderscheiden daarin vaak financieel en sociaal rendement. Benchmarken betekent het vergelijken van de prestaties ten opzichte van andere, vergelijkbare corporaties en leveren altijd nieuwe inzichten en verbeterpunten op. Behalve naar financieel en sociaal rendement spelen bij benchmark huurincasso ook klantcontact en betaalmethoden een rol, terwijl niet zelden ook zaken als financial coaching en zeker het benutten van data in benchmarken meegenomen wordt.
Benchmarken is dus niet zomaar een moderne kreet maar helpt een zo goed mogelijke vergelijking te maken. Zaak is dan wel dat het op de juiste wijze uitgevoerd wordt en eerlijk verdeeld wordt. Alleen dan is de uitkomst nuttig en kan de dienstverlening verder geoptimaliseerd worden en kunnen de verschillende partijen op hun sterke punten benut worden.