Archief voor Auteur: wetalkseo

Opleiding applicatieontwikkelaar

Zie jij je zelf in de toekomst graag als applicatieontwikkelaar werken? Dan is de opleiding applicatieontwikkelaar misschien wel iets voor jou! Als applicatie- en mediaontwikkelaar kun je applicaties, games of cross media-uitingen ontwerpen en realiseren. Je kunt als applicatieontwikkelaar gaan werken bij bedrijven die software en IT-media producten ontwikkelen. Deze branche heeft in de afgelopen decennia veel populariteit verkregen en blijkt alleen maar groter te worden. In deze branche kun je zowel bij grote als kleine software bedrijven aan de slag.

Werken als applicatieontwikkelaar.

Werk je met applicatie ontwikkeling? Dan zul je rekening moeten houden met de wensen van de klant en rekening moeten houden met een bepaalde doelgroep. Op basis hiervan wordt een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp moet vervolgens gepresenteerd worden, waarbij je kuezes moeten worden toegelicht. Wanneer een klant akkoord gaat met een bepaald concept, dan kun je de applicatie gaan ontwikkelen en testen. Hierbij wordt oook een plan voor implementatie gemaakt. Wanneer de applicatie geimplementeerd wordt zul je als app ontwikkelaar een ondersteunende rol spelen. Ook komt er beheer en onderhoud aan de applicatie bij kijken.
Als applicatie ontwikkelaar zul je goed zelfstandig moeten kunnen werken, daarnaast zul je ook regelmatig met collega’s projectleiders, leidinggevenden en klanten moeten overleggen.

app development

Wat zijn de beroepseisen voor een applicatie ontwikkelaar?

Als applicatie- en mediaontwikkelaar zul je vooral technisch en creatief moeten zijn. Hierbij moet je goed kunnen plannen en organiseren en tevens erg nauwkeurig te werk kkunnen gaan. Je moet ook kritisch kunnen zijn en initiatieven nemen. Ook wanneer er een tegenslag is, moet je hier goed tegen bestand zijn.

Als applicatie ontwikkelaar moet je goed met andere collega’s kunnen samenwerken. Wanneer een klant bepaalde eisen en wensen stelt, moet je hier aandachtig naar kunnen luisteren en deze wensen ook goed naar een passend product omzetten. Daarnaast is het ook belangrijk dat je het eindproduct ook kunt presenteren en toelichten.

Wat komt er aan bod bij een opleiding applicatieontwikkeling

Bij een opleiding applicatieontwikkeling niveau 4 komen de volgende onderdelen aan bod:
-Opleveren van een ontwerp van een applicatie en het opstellen van een plan van aanpak
-Het inrichten van een ontwikkelomgeving
-Het aanleggen van een gegevensverzameling
-Vaststellen van de informatiebehoefte
-Realiseren en testen van applicaties
-Opstellen van een implementatieplan.
-Opstellen en uitvoeren van een acceptatietest
-Evaluatie van de app implementatie, het onderhoud van de app en beheren van content.
-Leren werken met projecten

Algemene computervaardigheden

Wanneer je op zoek naar een baan bent, is de kans groot dat er van je gevraagd wordt dat je over algemene computervaardigheden beschikt. Heb je een bepaalde opleiding gevolgd, dan komen deze algemene vaardigheden vaak aan bod. Stel je volgt een opleiding administratief medewerker, dan zal een groot deel van de opleiding uit computervaardigheden bestaan. Eerst zal je moeten leren werken met een toetsenbord, zodat je later makkelijk teksten kunt verwerken in het tekstverwerker programma Word. Daarnaast is het als administratief medewerker ook erg belangrijk om met het spreadsheet programma Excel te kunnen werken. De algemene vaardigheden bestaan vaak uit het volgende:

Toetsenbordvaardigheid:

Om met computers te kunnen werken is het belangrijk om typevaardigheid te hebben. Er zijn hiervoor cursussen te volgen, waarbij je leert hoe je met 10 vingers kunt blindtypen. In zo’n cursus wordt je geleerd hoe je ongeveer 130 aanslagen per minuut kunt halen. Een ervaren typist kan uiteindelijk tot wel 300 aanslagen per minuut halen. Typen is eigenlijk een kwestie van routine, door te oefenen wordt je er ook steeds behendiger in.

De basics

De meeste bedrijven en particulieren maken gebruik van het besturingssysteem Windows. Er zijn natuurlijk ook andere besturingssystemen zoals die van Apple producten, maar toch blijft Windows het meest gebruikte. Daarom is het belangrijk voor iedereen die met computers werkt om met het besturingsprogramma Windows om te kunnen gaan. Het is makkelijk als je het besturingssysteem weet hoe je bepaalde programma’s kunt opstarten, afsluiten, hoe je je mail kunt binnenhalen etc.

Microsoft Word

Microsoft Word is het welbekende tekstverwerker programma van Microsoft. Wil je een brief opmaken, een document bewerken of een artikel schrijven, dan is Word het meest gebruikte programma. Het programma heeft allerlei verschillende functionaliteiten, die het gebruik van het programma makkelijker kunnen maken. Voor het schrijven van artikelen, of teksten in Word is het makkelijk om te beschikken over eerder genoemde toetsenbordvaardigheid.

Microsoft Excel

Microsoft Excel is het algemeen bekende rekenbladprogramma van Microsoft. Microsoft Excel wordt zowel in het zakenleven als bij particulieren veel gebruikt voor administratieve doeleinden.

Verschillende versies

Al bovenstaande programma’s werken met verschillende versies/ uitvoeringen. Één keer in de zoveel tijd wordt er een nieuwe (verbeterde) versie op de markt gebracht, waarbij vaak weer nieuwe functionaliteiten aan worden toegevoegd. Wil je goed met deze programma’s kunnen werken, dan is het belangrijk om je kennis up-to-date te houden.